PTP Kraków

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Oddział w Krakowie

ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego:

www.ptp.na1.pl