PTP Kraków

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Oddział w Krakowie

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE
oraz
KRAKOWSKA AKADEMIA
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
i
Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
 
dziękują za udział w
XII Kongresie Pielęgniarek Polskich, który odbywał się w dniach 12- 14 czerwca 2014
w Krakowie
 
PIELĘGNIARSTWO NA RZECZ MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU”
 
Patronat Honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Anny Komorowskiej
 
 
 
 Dziękujemy za pracę
 
KOMITETOWI NAUKOWEMU
 
 prof.dr hab. Irena Wrońska- Przewodnicząca
 dr n. hum.  Beata Dobrowolska- z-ca Przewodniczącej
 dr hab. Aleksandra Gaworska- Krzemińska- z-ca Przewodniczącej
 
Członkowie:
 dr n. med. Anna Andruszkiewicz
 dr n. med.  Ewa Borowiak
 prof.dr hab. Tomasz Brzostek
 dr n. med.  Maria Cisek
 dr n. med. Beata Dobrowolska
 dr hab. Danuta Dyk
 dr n. med. Zofia Foryś
 dr n. med. Grażyna Franek
 dr n. med. Jolanta Glińska
 dr hab. Agnieszka Gniadek
 dr n. med. Bożena Gorzkowicz
 dr hab. Elżbieta Grochans
 dr n. med. Teresa Grzywna
 dr hab. Krystyna Jaracz
 prof.dr hab. Jerzy Jaśkiewicz
 prof.dr hab. Beata Karakiewicz
 dr hab. Maria Kózka
 prof.dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
 prof.dr hab. Anna Ksykiewicz- Dorota
 dr hab. n. o zdr. Jolanta Lewko
 dr n. med. Małgorzata Marć
 dr hab. Joanna Rosińczuk
 dr n. med. Matylda Sierakowska
 dr hab. Grażyna Nowak- Starz
 dr n. med. Robert Ślusarz
 dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
 prof.dr hab. Bożena Zboina
 
 
KOMITETOWI ORGANIZACYJNEMU
 
mgr Maria Szymaczek- Przewodnicząca
dr Grażyna Dębska- z-ca Przewodniczącej
mgr Stanisław Łukasik- z-ca Przewodniczącej
 
Członkowie:
mgr Renata Galska
mgr Małgorzata Gawlik
mgr Izabela Hec
mgr Dorota Jacyna
Bogumiła Kubowicz
mgr Renata Kurkowska
dr Wioletta Ławska
dr n. med. Irena Milaniak
mgr Aleksandra Mrozowska
dr Beata Olejnik
mgr Dorota Podolec
mgr Bogusława Szeglowska
dr Lucyna Ścisło
dr Elżbieta Walewska
mgr Grażyna Wysiadecka
 
UCZESTNIKOM
 
Szanowni Państwo!
 
XII Kongres Pielęgniarek Polskich w Krakowie dobiegł końca.
Organizacja XII Kongresu PP w całości należała do krakowskiego oddziału PTP, który działa w kilku kołach na terenie całego województwa małopolskiego i zrzesza około 350 członków. Liczba ta może nie jest imponująca, ale proszę mi wierzyć, ze wszyscy nasi członkowie to niepospolici, pełni pasji ludzie, o czym mieli się Państwo okazję przekonać w czasie ostatnich trzech dni trwania kongresu.
Kongres został zorganizowany przy współpracy Krakowskiej Akademii im. A. Frycza- Modrzewskiego, Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ale o jego powodzeniu zdecydowali pojedynczy ludzie, którym w tym miejscu pragnę poświecić kilka linijek tekstu i podziękować za ciężką, pełną pasji i ambicji pracę na rzecz środowiska pielęgniarskiego.
W szczególny sposób pragnę podziękować Pani dziekan Grażynie Dębskiej i jej zespołowi za akceptację, pomysły i wspaniałą współpracę, za przedyskutowane godziny i tysiące maili, za pomoc ze strony studentów. Grażynko, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że niejedno przedsięwzięcie jeszcze przed nami :)
Dziękuję Panu Stanisławowi Łukasikowi- Przewodniczącemu MOIPiP oraz Radzie MOIPiP za wsparcie, zorganizowanie pięknej wystawy i rozwiewanie wątpliwości :).
Mojemu Kołu PTP przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ze szczególnym podziękowaniem dla Pani Renaty Galskiej, V-ce Przewodniczącej Oddziału PTP i Koła za ciągłą bezcenną pomoc i ciężką pracę, za wszystkie uwagi i za znoszenie moich pomysłów i za szukanie rozwiązań, za wspólne działanie. Reniu bardzo dziękuję :)
Wszystkim Paniom Przewodniczącym Kół i ich Przedstawicielom przy naszym oddziale, szczególnie Pani Irenie Milaniak z Zespołem z Koła przy Szpitalu J.P.II, za zorganizowanie materiałów, dodatkowych atrakcji i stałą obecność, Bogusi Szeglowskiej, naszemu sekretarzowi, za to, ze o wszystkim pamiętała oraz Pani Eli Walewskiej z całym zespołem z Koła Przy Wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ, za aktywność, możliwość zwiedzenia Saloniku Pielęgniarstwa, za obecność studentów i piękną prezentację strojów pielęgniarskich.
Całemu Komitetowi Organizacyjnemu należą się osobne podziękowania, więc proszę Drodzy Państwo, przeczytajcie skład komitetu i pomyślcie o nas ciepło.
Dziękuję Gospodarzom Kongresu, władzom i Pracownikom Krakowskiej Akademii, szczególnie Panu Rektorowi Jerzemu Malcowi za gościnę, Panu Kanclerzowi Klemensowi Budzowskiemu za bezcenne uwagi i Panu dziekanowi Jerzemu Jaskiewiczowi za ogromne merytoryczne wsparcie.
Doskonała współpraca z Radą Naukową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a zwłaszcza z jej Przewodniczącą Panią Beatą Dobrowolską jest nie do przecenienia, a jej ciężka praca jest widoczna na wcześniejszych stronach. Beatko, dziękuję za cierpliwość, czas i zrozumienie. Bywało, ze łącza pomiędzy Lublinem a Krakowem dymiły- z nadmiaru pomysłów i wymiany informacji
Pragnę podziękować naszemu grafikowi, mojej kochanej siostrze- Ice, za przygotowanie materiałów i doskonałe pomysły oraz informatykowi, mojemu kochanemu bratu- Darkowi, za opracowanie programu informatycznego i ciągłe czuwanie nad nim.
Dziękuję Prezes PTP Pani Grażynie Wójcik i całemu Zarządowi, za zaufanie i wolną rękę w realizacji tego przedsięwzięcia, Paniom Sekretarkom z Warszawy za całą biurokratyczną oprawę.
Dziękuję wszystkim biorącym udział w pracach organizacyjnych kongresu, i wiem, że nie sposób Was Wszystkich, Kochani tutaj wymienić :)
W XII Kongresie PP w Krakowie gościliśmy ponad 500 uczestników z kraju i zagranicy, wygłoszonych zostało ponad 160 doniesień, pragnę podziękować wszystkim twórcom i autorom prac za trud włożony w ich przygotowanie i wygłoszenie. Drodzy Państwo, bez Was nic nie miałoby sensu, ale na szczęście jesteście :)
Przepraszam za wszelkie niedociągnięcia i ewentualne błędy, proszę o krytyczne uwagi, które zostaną przekazane organizatorom XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich.
 
Maria Szymaczek
 
Przewodnicząca PTP Oddział Kraków