PTP Kraków

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Oddział w Krakowie

 

 XII KONGRES PIELĘGNIAREK POLSKICH
      Kraków, 12-14 czerwca 2014
 
Patronat Honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Anny Komorowskiej
 
 

 

 
 
Szanowni Państwo!!!
Z ogromną radością pragniemy poinformować, że do udziału w XII Kongresie Pielęgniarek Polskich
przyjęły zaproszenie Panie Jean Watson oraz Laura Serrant- Green- Professor of Community and Public Health Nursing.
 
Profesor Jean Watson
Jean Watson (ur. 1940 roku w Zachodniej Wirginii (USA)) jest pielęgniarką. W 1964 roku zdobyła tytuł licencjata pielęgniarstwa (BScN), a w 1966 roku tytuł Magistra Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, tytuł doktora uzyskała w 1973 roku. Stworzyła Centrum Ludzkiej Troskliwości w Kolorado, a w 2008 roku założyła fundację pod nazwą Instytut Nauki o Trosce im. Jean Watson (Watson Caring Science Institute). Jean Watson napisała ponad 18 książek na temat teorii humanistycznej troskliwości. Za swoją pracę w zakresie rozwoju teorii humanistycznej troskliwości otrzymała 10 Honorowych Doktoratów, w tym 7 międzynarodowych (Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Kolumbii Brytyjskiej i Quebec, Kanady i Japonii).
 
 
 
Profesor Laura Serrant-Green
Laura Serrant-Green jest profesorem Pielęgniarstwa Społecznego i Zdrowia Publicznego na Wydziale Edukacji, Zdrowia i Dobrego Samopoczucia Uniwersytetu Wolverhampton (Wielka Brytania).
Prof. Serrant-Green jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie of the West Indies oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Dominica State College. Posiada także tytuł adiunkta Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Jest również dyrektorem Heart of England Foundation Trust and Skills for Health – Anglia.
Profesor Serrant-Green jest laureatką wielu nagród naukowych oraz stypendiów, m.in.: nagroda Mary Seacole Nursing Research Leadership; Florence Nightingale Travel Fellowship oraz Smith and Nephew Research Fellowship.
Laura Serrant-Green posiada ponad 30-letnie doświadczenie w praktyce pielęgniarskiej, prowadzeniu badań naukowych, rozwoju polityki, zarządzaniu i nauczaniu. Jej największym atrybutem jest umiejętność wspierania, inspirowania do rozwoju innych w celu osiągnięcia ich największego potencjału – dla ich własnego dobra jako jednostek, dla dobra pracodawców i szerszych społeczności. Laura posiada bogate doświadczenie w rozwoju usług, profesjonalnym zarządzaniu i strategicznym przywództwie w opiece zdrowotnej oraz społecznej poprzez podejmowane działania zarówno w Wielkiej Brytanii jak i poza.
Zainteresowania naukowe profesor Laury Serrant-Green dotyczą zdrowia publicznego, pielęgniarstwa społecznego, szczególnie zaś zdrowia seksualnego i reproduktywnego mężczyzn. Wiele jej prac skupia się na nierównościach zdrowotnych oraz na potrzebach marginalizowanych i „rzadko słyszalnych” społeczności. Jej zaangażowanie w pracę na rzecz równości szans, determinacja oraz umiejętności przywódcze przejawiają się zarówno w działaniach formalnych jak i nieformalnych we współpracy z decydentami politycznymi, organizacjami charytatywnymi, organizacjami trzeciego sektora, kolegami i lokalnymi społecznościami poprzez mentoring i efektywne zarządzanie.
Profesor Serrent-Green była Redaktorem Naczelnym Nurse Researcher Journal przez 4 lata. W 2010 roku została powołana na członka Komisji Premiera ds. przeglądu pielęgniarstwa i położnictwa przez Departament Zdrowia. Wcześniej była członkiem Niezależnej Grupy Doradczej dla rządu Wielkiej Brytanii zajmującej się sprawami osób czarnoskórych i mniejszości etnicznych w odniesieniu do zdrowia seksualnego i problemu HIV, dzięki której doszło do rozwoju krajowej strategii w sprawie zdrowia seksualnego i problemu HIV w Anglii w 2001 roku.
Jest członkiem krajowej organizacji INVOLVE, która działa na rzecz efektywnego włączania się obywateli/użytkowników w badania naukowe. Pochodzi z Dominiki (Wspólnota Dominiki) na morzu Karaibskim.
 
 SESJA WARSZTATOWA
Szanowni Państwo !
W trakcie Kongresu zapraszamy do udziału w warsztatach ( zapisy na warsztaty w sekretariacie Kongresu w dniu 13 czerwca 2014 roku, udział w warsztatch nie obejmuje dodatkowych kosztów, wchodzi w opłatę za uczestnictwo)
 
Program warsztatów przygotowanych przez Firmę BBraun w dniach 13 i 14 czerwca 2014 roku:
     
 Warsztaty 1.
Czas: 1 godzina;  ilość uczestników- 15 osób
Prowadzący: mgr Maria Budnik- Szymoniuk
„ Długoterminowy dostęp naczyniowy- porty naczyniowe, CVC, akcesoria”
 
Warsztaty 2.
Czas: 1 godzina; ilość uczestników- 15 osób
Prowadzący: mgr farm. klinicznej Paweł Węgrzyn
 Minimalizacja błędów medycznych w pracy pielęgniarki, zwiększenie komfortu i poprawa jakości obowiązujących procedur zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej  
 
Warsztaty 3.
Czas: 1 godzina;  ilość uczestników- 15 osób
Prowadzący: Dariusz Łukaszyński
„ Krótkoterminowy dostęp naczyniowy. Bezpieczna kaniulacja w kontekście Dyrektywy UE o zranieniach"
 
Możliwe powtórzenie warsztatów 3- krotne, w zależności od ilości osób chętnych do uczestnictwa
 
 Program warsztatów przygotowanych przez Firmę Becton Dickinson w dniach 13 i 14 czerwca 2014 r

„Ryzyko ekspozycji zawodowej przy pobieraniu krwi do badań” (Risk of the professional exposure at blood sample collection)
Czas: 1 godzina;  ilość uczestników- do 50 osób
 
Program warsztatów przygotowanych przez Firmę Optimed Pro-Office w dniach 13 i 14 czerwca 2014 r
Wyświetlanie logo_optimed_bez danych.jpg
 
"Obsługa i pielęgnacja portów naczyniowych"
" Handling and maintenace of vascular ports"
 Czas: 45 minut-  ilość uczestników- do 50 osób
Prowadzący: mgr Małgorzata Gawlik
 
Program warsztatów przygotowanych przez Firmę Arjohuntleigh w dniu 13 czerwca 2014 
 
 
Zastosowanie pomocy mechanicznych przy przemieszczaniu pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej"
 Mechanical aids in handling patients with reduced mobility"
 Czas: 60 minut- ilość uczestników 15 osób, organizatorzy przewidują 3- krotne powtórzenie warsztatów w dniu 13 czerwca 2014
 Prowadzący: Piotr Plewa
 
 
Program warsztatów przygotowanych przez Firmę Sarstedt w dniu 13 czerwca 2014
 
"Zamknięty system s-monovette jako czynnik zmniejszający ryzyko ekspozycji zawodowej przy pobieraniu krwi do badań"
Prowadzący: Lucyna Danek
 
Program warsztatów przygotowanych przez Firmę KONKRET w dniu 13 i 14 czerwca 2014
 
 "Terapia przeciwodleżynowa – zmienne techniki"
Pressure Ulcer Prevention – Changing Techniques.
Prowadzący: Lorraine Demott
Tłumaczenie: Marcin Ruppenthal
 
 Szczegółowy program XII Kongresu Pielęgniarek Polskich ( program może ulec niewielkim zmianom)


PROGRAM XII KONGRESU PIELĘGNIAREK POLSKICH

KRAKÓW 12-14 CZERWCA 2014

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP
Pani Anny Komorowskiej

 

Pobierz program kongresu (plik *.pdf) »

 

12 czerwca 2014 (czwartek)

 

12.00- 16.00 Posiedzenie ZG PTP( siedziba Krakowskiej Akademii, Kraków, ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1,

                                                                                                                                        sala B O16)

 

Sesja inauguracyjna
Aula B 008

17.00 Ceremonia otwarcia XII Kongresu Pielęgniarek Polskich- Prowadzenie- Pan Andrzej Sołtysik

17.30 Jacek Majchrowski, Prezydent miasta Krakowa

Wystąpienie Pana Prezydenta

18.00 Jean Watson, Caring Science Institute, USA

Nauka o opiece i teoria ludzkiej troskliwości: przywracając serce profesjonalnemu pielęgniarstwu.
Caring science and human caring theory: restoring the heart of professional nursing.

18.30 Laura Serrant- Green, Uniwerytet Wolverhampton, Anglia

Propagowanie nauki i sztuki pielęgniarstwa: wezwanie do działania.
Championing the Science and Art of nursing: A call to action.

19.00 Beata Jurkiewicz - Laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 2013

Prezentacja pracy konkursowej

19.30 Uroczysty bankiet z niespodzianką

 

13 czerwca 2014 (piątek)


Sesja Przywództwo i zarządzanie w pielęgniarstwie
Aula B 008

Prowadzenie sesji:
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek,
Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik


8.30-8.45 Linda H Aiken, Walter Sermeus, Koen Van den Heede, Douglas M Sloane, Reinhard Busse, Martin McKee, Luk Bruyneel, Anne Marie Rafferty, Peter Griffiths, Maria Teresa Moreno-Casbas, Carol Tishelman, Anne Scott, Tomasz Brzostek, Juha Kinnunen, Rene Schwendimann, Maud Heinen, Dimitris Zikos, Ingeborg Strømseng Sjetne, Herbert L Smith, Ann Kutney-Lee.

Bezpieczeństwo pacjenta, satysfakcja i jakość opieki szpitalnej; badania pielęgniarek i pacjentów w 12 krajach Europy (RN4CAST).
Patient safety, satisfaction and quality of hospital care. Results of the RN4CAST study in nurses and patients in 12 European countries.

8.45-9.00 Lucyna Przewoźniak, Maria Cisek, Maria Kózka, Tomasz Brzostek, Piotr Brzyski, Maria Ogarek, Krzysztof Gajda, Teresa Gabryś

Czynności nie wykonane przez pielęgniarki podczas dyżuru w szpitalach polskich objętych projektem RNCAST.
“Care left undone” during nursing shifts in Polish hospitals participating in the RN4CAST project.

9.00-9.15 Maria Cisek, Lucyna Przewoźniak, Maria Kózka, Tomasz Brzostek, Piotr Brzyski, Maria Ogarek, Teresa Gabryś, Krzysztof Gajda

Obciążenie pracą podczas ostatniego dyżuru w opinii pielęgniarek pracujących w szpitalach objętych projektem RN4CAST.
Workload during the last shift in the opinion of hospital nurses involved in RN4CAST project.

9.15-9.30 Krzysztof Gajda, Maria Kózka, Piotr Brzyski, Teresa Gabryś, Lucyna Przewoźniak, Maria Cisek, Maria Ogarek, Anna Ksykiewicz-Dorota, Tomasz Brzostek

Znaczenie wybranych uwarunkowań organizacyjnych szpitala i środowiska pracy pielęgniarek na wskaźnik zgonów hospitalizowanych pacjentów. Wyniki projektu RN4CAST.
The meaning of chosen organizational factors of the hospital and nursing work conditions on the rate of patients death. The outcomes of the RN4CAST project

9.30-9.45 Lucyna Przewoźniak, Maria Cisek, Tomasz Brzostek, Maria Kózka, Piotr Brzyski, Maria Ogarek, Krzysztof Gajda, Teresa Gabryś

Szpital jako miejsce opieki, czynniki wpływające na gotowość rekomendacji szpitala jako miejsca opieki w opinii pacjentów hospitalizowanych w szpitalach uczestniczących w projekcie RNCAST.
Hospital as the place of care, factors influencing opinions of patients treated in Polish hospitals participating in the RN4CAST project.

9.45-10.00 Maud M.Heinen, Theo van Achterberg, Rene Schwendimann, Britta Zander, Anne Matthews, Maria Kózka, Anneli Ensio, Ingeborg Stromseng Sjetne, Teresa Moreno Casbas, Jane Ball, Lisette Schoonhoven

Zamiar odejścia pielęgniarek z pracy w zawodzie – przekrojowe badania obserwacyjne w 10 europejskich krajach (RN4CAST).
Nurses’ intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries (RN4CAST)

10.00-10.15 Grażyna Dykowska, Maria Orłowska – Podrażka, Grażyna Bączek, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w pracy położnych.
The strategy of human resource management in the work of midwives

10.15-10.30 Zofia Sienkiewicz, Irena Wrońska, Grażyna Wójcik, Jacek Imiela

Praca zawodowa pielęgniarki/pielęgniarza we współczesnym systemie ochrony zdrowia.

10.30-10.45 Małgorzata Poznańska

Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach.

10.45-11.00 Maria Budnik- Szymoniuk

Odpowiedzialność pielęgniarki za wystąpienie działania niepożądanego leku- zagrożenie czy szansa na poprawę bezpieczeństwa pracy.
The nurse's responsibility for the drug's side effects - threaten or chance for the improvement on safety at work.

11.00-11.30 DYSKUSJA
 

Sesja Bezpieczne środowisko pracy
Część I

Aula B 019

Prowadzenie sesji:
Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Dr n. o zdr. Dorota Kilańska

8.30-8.45 Jakub Lickiewicz

Agresja wobec pielęgniarek- propozycja programu zapobiegania przemocy.

8.45-9.00 Elżbieta Bernaciak, Katarzyna Rzepka, Paulina Farbicka

Wpływ informatyzacji w ochronie zdrowia na jakość opieki pielęgniarskiej.
Influence of the computerization in the health care to the quality of the nursing.

9.00-9.15 Zofia Prażak

Jak zmieniły się Nasze lęki, obawy oraz świadomość w kwestii zakażeń wirusem HIV? Etyczna odpowiedzialność w zapobieganiu zakażeniom.
Have our fears, concerns and awareness about HIV virus infections changed? Ethical responsibility to prevent the infection

9.15-9.30 Miłosz Marcysiak, Olga Dąbrowska, Małgorzata Marcysiak

Wypalenie zawodowe a radzenie sobie ze stresem pielęgniarek.
Burnout in a nursing profession versus coping

9.30-9.45 Aneta Brayer, Ludmiła Marcinowicz, Halina Doroszkiewicz

Przyczyny zadowolenia i niezadowolenia z pracy zawodowej magistrów pielęgniarstwa zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej.
Causes of job satisfaction and dissatisfaction amongst Masters of Science in Nursing employed at health care institutions.

9.45-10.00 Beata Haor, Mariola Głowacka, Robert Ślusarz, Anna Piotrowska

Zachowania i przeżycia pielęgniarek związane z pracą zawodową.
Behaviors and experiences of nurses work-related

10.00-10.15 Iwona Szamańska, Dorota Kilańska, Paul De Raeve, Iwona Dominiak, Elżbieta Żdżalik

Ocena skuteczności wdrażania dyrektywy 2010/32/UE w sprawie zapobiegania urazom ostrymi narzędziami w polskim sektorze opieki zdrowotnej na podstawie anonimowej ankiety internetowej opracowanej przez Europejską Federację Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN).
Evaluation of the effectiveness of the implementation of Directive 2010/32/EU on the prevention of sharps injuries in the Polish healthcare sector on the basis of an anonymous online questionnaire elaborated by the European Federation of Nurses Associations (EFN).

10.15-10.30 Ewa Wilczek-Rużyczka, Grażyna Dębska, Małgorzata Pasek

Efekt mediacji poczucia koherencji pomiędzy obciążeniem psychicznym a wypaleniem zawodowym u pielęgniarek onkologicznych.
Mediating effect of sense of coherence on the relationship between psychological burden and occupational burnout in oncology nurses

10.30-10.45 Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Stosowanie produktów leczniczych w praktyce pielęgniarskiej.
Medicinal products in nursing practice.

10.45-11.00 Paweł St. Węgrzyn

Bezpieczna i skuteczna farmakoterapia z wykorzystaniem leków gotowych do użycia - ze szczególnym uwzględnieniem leków wysokiego ryzyka.
Safe and affective pharmacotherapy based on ready to use drugs - with particular account the high risk drugs.

11.00-11.30 DYSKUSJA


Sesja Badania naukowe i postęp w pielęgniarstwie
Część I

Aula B 115

Prowadzenie sesji:
Dr hab. Krystyna Jaracz
Dr n. med. Matylda Sierakowska


8.30-8.45 Alicja Palczewska, Beata Szymańska

Wpływ chirurgicznych metod leczenia otyłości na jakość życia pacjentów.
The effects of surgical methods for treating obesity on the quality of patients' life

8.45-9.00 Irena Milaniak, Ewa Wilczek Rużyczka, Karol Wierzbicki, Piotr Przybyłowski

Ocena stopnia adaptacji do życia z przeszczepionym sercem a strategie radzenia sobie ze stresem.
The assessment of the level of adaptation to live with a transplanted heart and coping strategies.

9.00-9.15 Beata Dziedzic, Patrycja Zając, Aleksander Wiśniewski, Zofia Sienkiewicz

Wiedza pacjentów na temat czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca leczonych w specjalistycznej poradni kardiologicznej.
Knowledge of patients on risk factors coronary heart disease treated in specialized cardiology clinic.

9.15-9.30 Maciej Załuski

Radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu i adaptacja pacjenta do choroby przewlekłej. Doniesienie z badań.
The meaning-making coping and patient’s adaptation to the chronic illness. The report from studies.

9.30-9.45 Aneta Ostrowska, Halina Doroszkiewicz, Matylda Sierakowska, Jolanta Lewko

Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów geriatrycznych wyznacznikiem zakresu opieki pielęgniarskiej.
The evaluation of the geriatrics patients’ functional condition as the indicator for nursing care required

9.45-10.00 Grażyna Stadnicka, Barbara Marzena Wrześniak

Czynniki warunkujące satysfakcję z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
The factors which determine the life satisfaction among women in perimenopausal period

10.00-10.15 Grażyna Stadnicka, Agnieszka Pawłowska-Muc, Barbara Pajdosz

Postrzeganie objawów nietrzymania moczu przez kobiety w rożnych okresach życia.
The perception of stress urinary incontinence symptoms among women in different periods of life

10.15-10.30 Maria Zięba, Paulina Jabłońska, Wioletta Ławska

Udział rodziny w opiece nad pacjentem hospitalizowanym z powodu udaru mózgu i jej oczekiwania co do zakresu informacji udzielanych przez pielęgniarkę.
The participation of family in caring for a patient hospitalised due to stroke, and their anticipations according to the range of information provided by a nurse

10.30-10.45 Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Marta Kowalewska

Pielęgniarka środowiskowa w działalności na rzecz osób wykluczonych społecznie.
Nurse in the activities for the benefit of socially excluded.

10.45-11.00 Lucyna Tomaszek, Zdzisława Bochna

Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów.
Recognition of correlations between postoperative pain intensity and the conditions of pain assessment

11.00-11.30 DYSKUSJA


Sesja Kształcenie i rozwój zawodowy pielęgniarek
Część I

Aula B 020

Prowadzenie sesji:
Dr hab. Jolanta Lewko
Dr n. med. Ewa Borowiak


8.45-9.00 Aneta Kościołek, Irena Wrońska

Motywy podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród absolwentów pielęgniarstwa.
Motives raising the professional qualifications among graduates nursing

9.00-9.15 Alicja Palczewska,

Potrzeba kształcenia pielęgniarek uczestniczących w terapii pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości.
The need for training of nurses involved in the treatment of patients after surgical treatment of obesity

9.15-9.30 Małgorzata Dziubak, Marek Motyka

Wybrane czynniki warunkujące motywację wyboru studiów pielęgniarskich.
Selected Factors Influencing the Motivation for Choosing Nursing Profession

9.30-9.45 Danuta Sternal, Grażyna Franek, Dorota Pieńkus

Wiedza pielęgniarek na temat profilaktyki zakażeń szpitalnych u chorych po udarach mózgu.
Knowledge of nurses on prevention of nosocomial infections in post-stroke patients.

9.45-10.00 Alicja Kamińska, Anna Majda, Beata Ogórek-Tęcza, Jadwiga Radwańska

Nowe metody oceny umiejętności praktycznych studentów pielęgniarstwa.
New methods for the assessment of practical skills of nursing students

10.00-10.15 Anetta Cekała

Mentor liderem praktyki pielęgniarskiej.
Mentor as a lider in nursing practice

10.15-10.30 Hanna Grabowska

Zastosowanie ICNP w procesie kształcenia studentów GUMed.
The use of ICNP in the process of educating students of the MUG.

10.30-10.45 Hanna Sposób

Wykorzystanie specjalistycznych umiejętności pielęgniarki opieki długoterminowej w realizacji świadczeń zdrowotnych wobec pacjenta objętego opieką.
The use of specialized skills of nurses in long-term care health benefits to the patient under care.

10.45-11.00 Lena Serafin, Ewa Kądalska, Anna Doboszyńska

Analiza czynników warunkujących satysfakcję z pracy zawodowej pielęgniarek, jako ważnego aspektu warunkującego przeciwdziałanie niedoborowi pielęgniarek w Europie.
Analysis of factors which qualify nurses’ job satisfaction as an important aspect of prevention of nurses shortage in Europe.

11.00-11.30 DYSKUSJA

11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

 

Sesja Badania naukowe i postęp w pielęgniarstwie
Część II

Aula B 115

Prowadzenie sesji:
Dr hab. Maria Kózka
Dr hab. Elżbieta Grochans


12.00-12.15 Irena Milaniak

Ocena stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród uczestników Uniwersytetu Niegasnącej Młodości i szkoleń dla pacjentów i ich rodzin.
The assessment of level of adherence among participants of University of Undying Youth and training for patients and their families.

12.15-12.30 Anna Andruszkiewicz, Alicja Marzec, Aldona Kubica, Mariola Banaszkiewicz, Marta Nowik

Poczucie koherencji i poczucie własnej skuteczności jako wyznaczniki akceptacji choroby w grupie pacjentów przewlekle chorych.
Sense of coherence and self-efficacy as determinants of acceptance of the disease in a group of chronically ill patients.

12.30-12.45 Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Marzena Sobczak, Alicja Marzec

Czynniki społeczno-demograficzne a zachowania zdrowotne w grupie pielęgniarek.
Social – demographic factors versus health behaviours in the group of nurses.

12.45-13.00 Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Marzena Sobczak, Alicja Marzec

Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne w grupie pielęgniarek.
Sense of coherence versus health behaviors in the group of nurses

13.00-13.15 Aneta Trzcińska, Iwona Bodys – Cupak, Grażyna Franek

Wpływ cukrzycy na długość funkcjonowania przetoki dializacyjnej u chorych przewlekle dializowanych.
Effect of diabetes on the length of the operation of arterio - venous fistula in chronic hemodialysis patients

13.15-13.30 Agnieszka Markowska, Matylda Sierakowska, Halina Doroszkiewicz, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak

Czynniki determinujące satysfakcję z opieki opiekunów osób starszych w środowisku zamieszkania.
Factors that determine elderly people’s satisfaction with care provided by caregivers in the residential environment.

13.30-14.00 DYSKUSJA


Sesja Kształcenie i rozwój zawodowy pielęgniarek
Część II

Aula B 020

Prowadzenie sesji:
Prof. dr hab. Irena Wrońska
Dr hab. Grażyna Nowak-Starz


12.00-12.15 Patrycja Ostrogórska, Agnieszka Gniadek

Absolwent organizuje profesjonalną opiekę neonatologiczną.

12.15-12.30 Ewelina Bąk, Monika Kadłubowska

Kształcenie pielęgniarek na miarę XXI wieku.
Nursing education for the 21st century.

12.30-12.45 Agata Krzos, Marianna Charzyńska-Gula

Bilans satysfakcji z pracy zawodowej pielęgniarek w wieku emerytalnym.
Job satisfaction of nurses in retirement age

12.45-13.00 Kazimiera Ździebło, Grażyna Nowak-Starz, Ewa Makieła, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka

Kompetencje międzykulturowe w pielęgniarstwie.
Intercultural competences in nursing

13.00-13.15 Iwona Bodys-Cupak, Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Zofia Musiał

E-learning jako innowacyjna metoda nauczania studentów pielęgniarstwa.

13.15-13.30 Mariola Głowacka, Beata Haor, Robert Ślusarz, Edyta Szewczyk

Zainteresowanie pielęgniarek kształceniem ustawicznym.
Nurses' interest in lifelong learning

13.30-13.45 Aneta Brayer, Marta Andrzejewska

Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego.
Professional Nursing in the System of Emergency Medical Services in Poland - Support for Postgraduate Training.

13.45-14.15 DYSKUSJA


Sesja Etyka, odpowiedzialność, samodzielność
Część I

Aula 008

Prowadzenie sesji:
Dr n. hum. Beata Dobrowolska,
Dr n. med. Grażyna Franek


12.00-12.15 Ewa Fejfer-Wirbał, Ludmiła Marcinowicz

Samodzielność zawodowa i cechy pielęgniarki w świetle badań ankietowych.
Professional autonomy and qualities of nurses in survey studies.

12.15-12.30 Tadeusz Wadas

Zdarzenia niepożądane w pracy pracownika ochrony Zdrowia.
Adverse events during work of the healthcare employee.

12.30-12.45 Tadeusz Wadas

Hanna Chrzanowska (1902-1973) wybitna pielęgniarka, nauczycielka i opiekunka chorych.
Hanna Chrzanowska (1902-1973) prominent nurse, teacher and carer of patients

12.45-13.00 Beata Dobrowolska

Wolność sumienia a praktyka pielęgniarki i położnej.
Freedom of conscience and the nursing and midwifery practice.

13.00-13.15 Miłosz Marcysiak, Olga Dąbrowska, Małgorzata Marcysiak,

Duchowość a poczucie misji w zawodzie pielęgniarki.
Spirituality and sense of mission in the profession of a nurse

13.15-13.30 Agnieszka Renn-Żurek

Psychoterapia elementarna jako forma komunikacji terapeutycznej stosowanej przez pielęgniarki w opiece paliatywnej.
Elementary psychotherapy as a form of therapeutic communication used by nurses in palliative care.

13.30-13.45 Krystyna Florek – Tarczoń, Urszula Romanowska

Opinie pielęgniarek na temat potrzeb duchowych chorych.
Nurses opinions about patient’s spiritual needs.

13.45-14.15 DYSKUSJA

14.15-15.15 OBIAD
 

Sesja Badania naukowe i postęp w pielęgniarstwie
Część III

Aula B115

Prowadzenie sesji:
Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz
Dr n. med. Wiesława Kołodziej


15.15-15.30 Edyta Laska, Piotr Richter, Andrzej Stanisz

Znajomość czasów przeżycia pacjentów w schorzeniach nowotworowych w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego oraz Centrum Onkologii w Krakowie a także korzyści jakie daje znajomość i analiza czasów przeżycia.
Knowledge of survival times of patients in cancer diseases in the clinics of the University Hospital and Cancer Centre in Krakow, and the benefits of knowledge and analysis of survival times.

15.30-15.45 Helena Motyka, Joanna Marchlewicz, Maria Wojtas

Pielęgniarka wobec nowych zadań w opiece nad pacjentami leczonymi metodą radioterapii protonowej.
New tasks in the nursing care of patients treated with proton beam radiotherapy

15.45-16.00 Anita Rybicka, Bożena Gorzkowicz

Rola pielęgniarki w ocenie wpływu profilaktyki przeciwpłytkowej na nasilenie powikłań krwotocznych oraz efektu kosmetycznego u pacjentów po operacjach tętnic szyjnych.
A nurse’s role in estimation of the prophylactic anti platelet therapy influence on increasing hemorogical side effects and cosmetic results in patients after carotid artery operations

16.00-16.15 Elżbieta Urbańska, Bożena Gorzkowicz

Wady postawy w grupie młodzieży ponadgimiazjalnej.
Posture defects in a group of high school youth

16.15-16.30 Woźniak Grażyna, Kołodziej Wiesława

Funkcjonowanie w życiu codziennym osób z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa.

16.30-16.45 Celina Łepecka – Klusek, Anna B. Pilewska – Kozak

Kobiety ze środowiska wiejskiego wobec profilaktycznych badań ginekologicznych.
The women of village towards prophylactic gynecological examinations

16.45-17.00 DYSKUSJA


Sesja Etyka, odpowiedzialność, SAMODZIELNOŚĆ
Część II

Aula B 008

Prowadzenie sesji:
Dr n. hum. Małgorzata Marcysiak,
Dr n. med. Grażyna Dębska


15.15-15.30 Małgorzata Marcysiak,

Etyczne aspekty opieki nad człowiekiem starszym z zespołem otępiennym w opinii pielęgniarek.
Ethical aspects of care for elderly with dementia in the opinion of nurses

15.30-15.45 Irena Milaniak

Ocena wpływu wiedzy i postaw wobec przeszczepiania narządów na deklarację oddania narządów wśród różnych grup społecznych.
The assessment of knowledge and attitudes towards organ transplantation to declarations of giving organs among different social groups.

15.45-16.00 Patrycja Zając, Beata Dziedzic, Aleksander Wiśniewski, Rafał Szpakowski, Beata Dey, Zofia Sienkiewicz

Relacje interpersonalne pracowników medycznych na przykładzie Kodeksu Etyki Zawodowej.
Interpersonal relations medical staff in relation to the Code of Professional Ethics.

16.00-16.15 Anna Nawalana, Anna Majda, Łucja Mazur

Opinie i wiedza studentów pielęgniarstwa na temat kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.
Opinions and knowledge of the nursing students about the code of ethics for nurses and midwives.

16.15-16.30 Anna Iwanicka – Maciura, Ewa Smoleń

Wizerunek współczesnego absolwenta pielęgniarstwa - spojrzenie przez pryzmat kodeksu etyki
The image of the modern graduate nursing - look through the prism of a code of ethics

16.30-16.40 Krystyna Łukasz-Paluch, Grażyna Anna Franek, Aneta Trzcińska

Rodowód Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i jego struktury. Spojrzenie na Koła terenowe w Sosnowcu i Katowicach przez pryzmat historii miast.
The origin of Polish Professional Nursing Association and its structure. The outlook on Terrain circles in Sosnowiec and Katowice through the prism of the cities’ history.

16.40-17.00 DYSKUSJA


Sesja Bezpieczne środowisko pracy
Część II

Aula B 019

Prowadzenie sesji:
Dr n. med. Bożena Gorzkowicz
Dr n. med. Jolanta Glińska


15.15-15.30 Mariola Głowacka, Beata Haor, Robert Ślusarz, Katarzyna Sołtysiak

Śmierć pacjenta jako obciążenie w pracy zawodowej pielęgniarki.
Death of the patient as a burden on nurses work

15.30-15.45 Ewa Makieła, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Ździebło, Bożena Zboina, Halina Król

Zdrowie i potencjał zawodowy pielęgniarek, a zjawisko odchodzenia od zawodu.
Health and potential professional nurses, and the phenomenon of leaving profession

15.45-16.00 Marzena Sobczak, Małgorzata Budzińska

Przekonania i zachowania pielęgniarek aktywnych zawodowo na temat równowagi „praca-dom i dom-praca”.
Viewpoints and behaviour patterns of professionally active nurses concerning work-life balance

16.00-16.15 Zofia Sienkiewicz, Irena Wrońska,  Grażyna Wójcik, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib, Jacek Imiela

Problemy zdrowotne pielęgniarek/pielęgniarzy na które ma wpływ środowisko pracy.
Health problems of nurses as a result of work environment

16.15-16.30 Małgorzata Budynek, ConvaTec

Rozwiązywanie problemów w leczeniu ran – rola opatrunku.
Solving problems In the management of wounds – the role of dressing.

16.30-17.00 DYSKUSJA

 

Studencka sesja plakatowa

Holl Budynek A

Prowadzenie sesji:
Dr n. hum. Kazimiera Ździebło
Dr n. med. Wioletta Ławska

 

17.30-18.00

Natalia Jeannin
Historia pielęgniarstwa na ziemi oświęcimskiej.
The history of nursing in the land of Oswiecim.

Renata Piekarska,
Które koncepcje etyczne mają znaczenie w praktyce pielęgniarskiej?- filozoficzne rozważania.
Which ethical conceptions are important for nurses? - Philosophical considerations.

Anna Kucińska
Czy ideał pielęgniarki Teresy Kulczyńskiej jest wciąż aktualny?
Does Teresa Kulczyńska's ideal of nurse still remain valid?

Klaudia Massalska, Anna Sykut, Klaudia Masłowska
Media elektroniczne w budowaniu wizerunku zawodowego pielęgniarek.
Electronic media in the process of creating nurses professional image.

Aleksandra Sowińska
Pielęgniarstwo geriatryczne w badaniach naukowych w Polsce – obszary zainteresowań pielęgniarek
Geriatric nursing in the scientific research in Poland – the areas of nurses’ interests

Bernadeta Jędrzejkiewicz, Antoni Golec, Aneta Kościołek
Wybrane zagadnienia z zawodowych zagrożeń a zdrowie pielęgniarek.
Chosen issues from professional threats and nurses health

 


14 czerwca 2014 (sobota)


Sesja Studencka

Aula  B115

Prowadzenie sesji:
Dr n. o zdr. Anna Leńczuk-Gruba
Dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska


8.30-8.45 Aleksandra Szwabowska

Przyczyny milczenia i skutki raportowania w whistleblowing’u.
The reasons for silence and consequences of reporting on whistleblowing.

8.45-9.00 Iga Wąsowska, Małgorzata Ptaszyńska, Iwona Repka

Wpływ przewlekłego bólu neuropatycznego na poziom akceptacji choroby.
Influence of the chronic neuropathic pain on the acceptance of illness.

9.00-9.15 Marek Wojczyk

Czy pielęgniarstwo może być atrakcyjne dla mężczyzny? Analiza pozycji pielęgniarza w polskim systemie ochrony zdrowia.
Does nursing may be attractive to a man? Analysis of position male nurse in the Polish health care system.

9.15-9.30 Beata Gibas

Zasadność tradycji i symboliki we współczesnym pielęgniarstwie.
The legitimacy of tradition and symbolism in contemporary nursing.

9.30-9.45 Agnieszka Łuszcz, Bożena Gorzkowicz

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentkami leczonymi chirurgicznie z powodu raka piersi.
The chosen aspects of nursing care of women treated surgically due to breast cancer

9.45-10.00 Klaudia Morawa, Marlena Padykuła, Joanna Zalewska-Puchała

Homoseksualny pracownik ochrony zdrowia w opinii pacjentów.
Homosexual health care worker in the opinion of patients

10.00-10.15 Natalia Biega, Barbara Daniszewska

Samoopieka pacjenta leczonego ortopedycznie z zastosowaniem zespolenia zewnętrznego.
Selfcare of an othopedic patient by the use of external fixation

10.15-10.30 Paulina Sęk, Wojciech Śniegula, Łukasz Surówka

Dostępność AED w Krakowie a jego wykorzystanie i znajomość.
AED accessibility in Krakow. Its utilisation and ability to use

10.30-10.45 Małgorzata Paplaczyk, Marlena Padykuła, Iwona Repka

Wyznaczniki poszczególnych modeli bólu przewlekłego.
Indicators of individual models of chronic pain.

10.45-11.00 Ewelina Dźwigała, Ewa Kobos, Grażyna Dębska

Poziom obciążenia psychicznego związany z pracą pielęgniarki operacyjnej.

11.00-11.30 DYSKUSJA

 

Sesja Badania naukowe i postęp w pielęgniarstwie
Część IV

Aula B 008

Prowadzenie sesji:
Dr hab. Agnieszka Gniadek
Dr n. med. Zofia Foryś

 

8.45-9.00 Magdalena Likas, BD

          Bezpieczna Terapia dożylna.

          Safe IV therapy.

9.00-9.15 Alicja Marzec, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Marta Nowik

Poczucie koherencji jako predyktor zachowań zdrowotnych w grupie osób palących.
Sense of coherence as a predictor of health behaviors in a group of smokers.

9.15-9.30 Joanna Rudek

Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca – nowoczesna metoda pielęgnacji pacjenta z biegunką.
Fecal incontinence management system – a modern method of nursing patient with diarrhea.

9.30-9.45 Robert Walenciuk

Nowoczesna metoda hipotermii przy zastosowaniu Olympic Cool – Cap – aspekty praktyczne.
Practical aspects of Olympic Cool-Cap System use in hypothermia therapy

9.45-10.00 Anna Tkaczyk

Wiodąca rola pielęgniarki/położnej w opiece nad dzieckiem kolodionowym (colodion baby).
The leading role of the nurse/midwife in the care of the collodion baby.

10.00-10.15 Ilona Kuźmicz, Tomasz Brzostek, Maciej Górkiewicz

Występowanie odleżyn a sprawność psychofizyczna osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, objętych stacjonarną opieką długoterminową w Polsce.
The occurrence of pressure ulcers and psychophysical efficiency in patients with cognitive disorders provided with long-term institutional care in Poland.

10.15-10.30 Helena Motyka, Katarzyna Motyka

Umiejętności interpersonalne pielęgniarek w opiece nad pacjentem ze schorzeniami psychicznymi i somatycznymi.
Interpersonal skills in nursing care for patient with mental and physical problems.

10.30-10.45 Joanna Kin – Dąbrowska, Grzegorz Lis

Jakość życia u dzieci z astmą – wpływ czynników klinicznych i stanu odżywienia.
Quality of life in children with asthma - the impact of clinical factors and nutritional status

10.45-11.00 Izabela Chmiel

Czynniki warunkujące jakość życia pacjentów po przebytym ostrym zapaleniu trzustki.
Factors influencing quality of life of patients after the acute pancreatitis

11.00-11.30 DYSKUSJA


Sesja Badania naukowe i postęp w pielęgniarstwie
Część V

Aula B 020

Prowadzenie sesji:
Dr hab. Bożena Zboina
Dr n. med. Maria Cisek


9.00-9.15 Ewa Smoleń, Anna Ksykiewicz-Dorota

Walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza oceny poziomu zadowolenia rodziców z opieki pielęgniarskiej na oddziale pediatrii.
Validation of the Polish version of the questionnaire of parents’ satisfaction with nursing care at the paediatric department

9.15-9.30 Magdalena Brodowicz, Danuta Zarzycka

Adaptacja i walidacja Skali Rozwoju Kompetencji Pielęgniarskich.

9.30-9.45 Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Grażyna Dykowska, Grażyna Wójcik

Evidence-based Medicine i Evidence-based Nursing Practice - przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego.
Evidence-based Medicine and Evidence-based Nursing Practice - a review of the Polish scientific literature

9.45-10.00 Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Wójcik

Wiedza i postawy pielęgniarek wobec wykorzystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej – doniesienie wstępne.
Knowledge and attitudes of nurses towards using study results in everyday clinical practice - a preliminary report

10.00-10.15 Aleksander Wiśniewski, Patrycja Zając, Beata Dziedzic, Zofia Sienkiewicz

Analiza czynników warunkujących udział pielęgniarek Medycznego różnych formach kształcenia zawodowego – na podstawie badań opublikowanych w czasopiśmie Problemy Pielęgniarstwa.
Analysis of the determinants of participation of nurses in various forms of vocational training - based on a study published in the Journal of Nursing

10.15-10.30 Grażyna Wójcik, Zofia Sienkiewicz, Donata Czekała

Udział pielęgniarki w prowadzeniu farmakoterapii w populacji pacjentów opieki domowej – analiza uprawnień i potrzeb odbiorców świadczeń.
The role of a nurse in pharmacotherapy in the population of home care patients – the assessment of scope of practice and the beneficiary needs.

10.30-10.45 Elżbieta Zdżalik, Dorota Kilańska, Maria Matusiak, Iwona Dominiak

Pielęgniarka Zdrowia Rodziny - analiza kompetencji.
Family Health Nurse - analysis of competences

10.45-11.00 Barbara Miśtal

Rola pielęgniarki w badaniach klinicznych. The nurse’s role in the clinical trials

11.00-11.30 DYSKUSJA


Sesja Badania naukowe i postęp w pielęgniarstwie
Część VI

Aula B 019

Prowadzenie sesji:
Dr n. med. Anna Andruszkiewicz
Dr n. med. Teresa Grzywna


9.00-9.15 Marta Szeląga

Charakterystyka wolontariusza hospicyjnego z perspektywy pielęgniarki.
Characteristics of hospice volunteer from the nurses perspective.

9.15-9.30 Maria Gorzkowska, Kinga Sałapa,

Porównanie wybranych problemów w opiece nad pacjentem po zabiegu koronarografii z dostępu przez tętnice udową i tętnicę promieniową.

9.30-9.45 Lesiak Agnieszka, Wiesława Kołodziej

Problemy pielęgnacyjne pacjentów po interwencyjnych zabiegach kardiologicznych.

9.45-10.00 Garnek Małgorzata, Wiesława Kołodziej

Poczucie koherencji opiekunów chorych zakwalifikowanych do opieki długoterminowej.

10.00-10.15 Ewa Cieplikiewicz

Wybrane aspekty funkcjonowania w wieku podeszłym.

10.15-10.30 Joanna Surmacka, Marek Motyka

Urazowe doświadczenia hospitalizacji.
Traumatic experiences of hospitalization.

10.30-10.45 Renata Stępień, Grażyna Wiraszka, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Nowak-Starz

Stomia jelitowa jako czynnik determinujący możliwości funkcjonalne chorych leczonych z powodu raka jelita grubego.

10.45-11.00 Małgorzata Brykczyńska

Pielęgnowanie osób z trądem – przeszłość a czasy obecne.

11.00-11.30 DYSKUSJA

11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

 

Sesja Plakatowa

Holl Budynek A

Prowadzenie sesji:
Dr hab. Joanna Gotlib
Dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz


12.30-13.30

Anna Cisińska, Grażyna Cisińska
Problematyka higieny szkolnej na łamach czasopisma „Pielęgniarka Polska”.
The issue of school hygiene in the journal "Nurse Poland"


Anna Cisińska, Grażyna Cisińska
Czynniki wyboru zawodu pielęgniarki w opinii studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Factors choose the nursing profession in the opinion of students of the Medical University of Lodz


Barbara Stawarz, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Anna Krucoń, Maria Pyć
Ocena poziomu empatii studentek kierunku Położnictwo.
Assessment of the level of empathy toward students Midwifery.


Mirosława Felsmann
Samoocena kompetencji opiekuńczych studentów pielęgniarstwa – adaptacja narzędzia CNPI-70.
Nursing students self- assessment of care competence - The CNPI -70 (Caring Nurse-Patient Interactions) scale adaptation


Marzena Mikla, Dorota Kilańska, Beata Dobrowolska, Joanna Gotlib, Bożena Gorzkowicz, Aleksandra Gaworska-Krzemińska , Monika Zysnarska, Ewa Kupcewicz, Anna Andruszkiewcz, Mirosława Felsman, Marta Kasper, Tomasz Brzostek, Wanda Stefańska, Monika Binkowska-Bury, Grażyna Dębska, Lucyna Sochocka, Joanna Hoffmann-Aulich, Barbara Jankowiak, Krystyna Klimaszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Danuta Zarzycka, Justyna Dziedzic, Karolina Adamiak, Maria Trzeciak, Maria Kosińska, Agnieszka Wolińska, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Grażyna Franek, Halina Kulik,   José Tomás Manzanera Saura, Maria Jose Lopez Montesinos, Antonio Rios, Pablo Ramirez
Opinia studentów pielęgniarstwa na temat ksenotransplantacji.
Opinion of nursing students about xsenotransplantation


Renata Kube-Brzozowska, Ewa Kobos
Motywy podejmowania kształcenia na kierunku pielęgniarstwo wśród kandydatów na studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Motives behind studying at the nursing faculty among Warsaw Medical University candidates. 


Joanna Borzęcka
Adaptacja wstępna pielęgniarek operacyjnych – opis zagadnienia.
Preliminary adaptation of operating room nurses - a description of the issue


Anna Leńczuk – Gruba, Jacek Imiela, Zofia Sienkiewicz, Ewa Kobos
Doświadczenia z procesu adaptacji społeczno – zawodowej absolwentów pielęgniarstwa - implikacje dla pracownika i pracodawcy.
The experiences in the process of work adaptation of nursing graduates - implications for employee and employer


Grażyna Gładysz, Ewa Kobos,
Zachowania żywieniowe pielęgniarek w środowisku pracy.
Eating behaviors of nurses at working environment.


Zofia Sienkiewicz, Irena Wrońska,  Grażyna Wójcik, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Grażyna Dykowska, Joanna Gotlib, Jacek Imiela
Zagrożenia zdrowia pielęgniarek/pielęgniarzy.
Health hazards of nurses


Zofia Sienkiewicz, Irena Wrońska,  Grażyna Wójcik, Joanna Gotlib, Jacek Imiela
Wpływ oceny pracy w oddziale na realizację zadań zawodowych.
The impact of the perception of the working conditions at the Ward on the performance of duties.


Anna Szczypta
Ryzyko zawodowe przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki.
Occupational risk related to exposure to sharp object injury in the medical practice.


Monika Brucka-Stempkowska
Czynniki ryzyka zawodowego, oceną poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pielęgniarek i ich pacjentów.
Occupational risk factors, assessing the level of security of health nurses and their patients.


Grabowska Krystyna, Kołodziej Wiesława
Ocena zachowań żywieniowych chorych leczonych metodą hemodializy.


Małgorzata Jasińska, Jadwiga Krawczyńska
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zaburzeń masy ciała u młodzieży gimnazjalnej z województwa świętokrzyskiego.
Socioeconomic determinants of body mass disorders in lower secondary school pupils in Świętokrzyskie Voivodship


Patrycja Ostrogórska, Agnieszka Gniadek
Kompetencje pielęgniarek i położnych w profilaktyce zakażeń szpitalnych występujących w oddziałach intensywnej terapii noworodka.
Competences of nurses and midwives in the prevention of nosocomial infections occurring in neonatal intensive care units


Katarzyna Rejowska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz
Edukacyjna postawa pielęgniarki w opiece nad pacjentem z cukrzycą typu 2.
Educational attitude of nurses in the care of patients with type 2 diabetes.


Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz
Znajomość mechanizmu działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w praktyce pielęgniarskiej.
Mechanism of nonsteroidal anti-inflammatory drugs action knowledge in nursing practice.


Jerzy Jaśkiewicz, Anna Goździalska, Marta Kowalewska
Umiejętność niesienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym patologią społeczną przez pielęgniarki środowiskowe.
Ability to bringing professional assistance to families affected by social pathology nurses.


Zofia Sienkiewicz, Irena Wrońska,  Grażyna Wójcik, Donata Czekała, Ewa Kobos, Anna Leńczuk – Gruba,  Jacek Imiela
Bezpieczeństwo pacjenta w praktyce zawodowej pielęgniarki.
Patient safety in the nursing practice


Jolanta Lewko, Katarzyna Monika Kamieńska, Matylda Sierakowska, Halina Doroszkiewicz, Dorota Talarska, Elżbieta Krajewska-Kulak
Ocena narażenia na upadki a wydolność funkcjonalna wśród osób starszych w środowisku zamieszkania
Assessment of exposure to falls and functional capacity among elderly people at the residence


Małgorzata Marcysiak, Ewelina Włodarczyk, Ewa Wiśniewska, Małgorzata Zagroba, Bożena Ostrowska
Przestrzeganie zaleceń dietetycznych przez osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu.
Compliance with dietary recommendations for people with elevated cholesterol levels


Maria Zięba, Grażyna Dębska, Teresa Strama
Postawy kobiet w ciąży wobec możliwości darowania i przechowywania krwi pępowinowej w celach medycznych- badania wstępne.
Pregnant women attitude to the opportunity of cord blood donation and storing for medical reasons- initial research.


Zofia Foryś, Grażyna Dębska, Małgorzata Drat
Poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat transplantologii.


Anna B. Pilewska – Kozak, Celina Łepecka – Klusek, Grażyna Stadnicka, Anna Konopka, Klaudia Pałucka
Kinesiology Taping jako metoda łagodzenia bólu w subiektywnej ocenie kobiet ciężarnych.
Kinesiology Taping as an method of pain relief in pregnant women’s estimation


Jagoda Drąg, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz
Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 w neuropsychiatrii.
Omega-3 fatty acids and neuropsychiatric disorders


Helena Motyka, Jolanta Zięba
Edukacja pacjentów z zwyrodnieniem plamki związanego z wiekiem (AMD).
Education of patients with Age–related Macular Degeneration (AMD)


Agnieszka Kotarba, J. Czajkowski, Ewa Borowiak
Okulistyczne aspekty starzenia się człowieka.
Ophthalmic aspects of ageing.


Agnieszka Murzyn, Alina Sikora
Port naczyniowy.
Portacath.


Beata Dźwigał
Analiza stanu wiedzy i umiejętności obsługi portów naczyniowych przez personel pielęgniarski.
Study of knowledge and skills related to operating on porthcath by nursing staff.


Renata Wiencław
Guz Wilmsa u dziecka z koniecznością leczenia nerkozastępczego – opis przypadku.
Willm’s tumor after bilatepar nephrectomy and capd treatment – case raport.


Kinga Mital
Uporczywa terapia podtrzymująca życie pacjenta w świetle powstrzymania się od resuscytacji; dylematy etyczne, zagadnienia prawne – wyznaczenie granicy życia i śmierci.
The persistent maintenance therapy and it's aspects: DNR procedure, ethical dilemmas and legal issues - trial to assess a border between life and death.


Renata Rabiasz, Edyta Kwilosz, Małgorzata Moskal-Szybka
Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie województwa podkarpackiego.
The forms of spending free time by youth on the ex ample of Subcarpathian province.


Agnieszka Gniadek, Elżbieta Marcisz
Zdrowie środowiskowe w miejscu zamieszkania - czynniki zagrożenia.
Environmental health at the place of living - risk factors.


13.30-14.00 Podsumowanie dwóch sesji plakatowych

14.00-14.30 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONGRESU

14.30-15.30 LUNCH

 

 

 

SESJE WARSZTATOWE

13 czerwca 2014 (piątek)
Sala B015

 

9.30 - 10.30 Beata Skowera, Firma Becton Dickinson

Ryzyko ekspozycji zawodowej przy pobieraniu krwi do badań.
Risk of the professional exposure at blood sample collection

10.45- 11.30 Małgorzata Gawlik, Firma Optimed

Obsługa i pielęgnacja portów naczyniowych.
Handling and maintenance of vascular ports


12.00- 13.00 Maria Budnik- Szymoniuk, Firma BBraun

Długoterminowy dostęp naczyniowy- porty naczyniowe, CVC, akcesoria.
Long-term vascular access - vascular access ports, CVC, accessories

13.15- 14.15 Paweł Węgrzyn, Firma BBraun

Minimalizacja błędów medycznych w pracy pielęgniarki, zwiększenie komfortu i poprawa jakości obowiązujących procedur zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej.
The medical mistakes minimalization in nurse work, comfort increasing and quality improvement for the rules procedures in accordance to current requirements of EU

15.30- 16.30 Dariusz Łukaszyński, Firma BBraun

Krótkoterminowy dostęp naczyniowy. Bezpieczna kaniulacja w kontekście Dyrektywy UE o zranieniach.
Short- term vascular access. The safety cannulation in the context of UE Directive about NSI

16.45- 17.45 Lucyna Danek, Firma Sarstedt

Zamknięty system s-monovette jako czynnik zmniejszający ryzyko ekspozycji zawodowej przy pobieraniu krwi do badań.


Sala B 016

 

9.00-9.45 Edyta Jaskólska, Piotr Plewa, Firma ArjoHuntleigh

Zastosowanie pomocy mechanicznych przy przemieszczaniu pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej.
Mechanical aids in handling patients with reduced mobility

10.00- 10.45 Edyta Jaskólska, Piotr Plewa, Firma ArjoHuntleigh

Zastosowanie pomocy mechanicznych przy przemieszczaniu pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej.
Mechanical aids in handling patients with reduced mobility

11.00-11.45 Edyta Jaskólska, Piotr Plewa, Firma ArjoHuntleigh

Zastosowanie pomocy mechanicznych przy przemieszczaniu pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej.
Mechanical aids in handling patients with reduced mobility

12.00- 13.00 Dariusz Łukaszyński, Firma BBraun

Krótkoterminowy dostęp naczyniowy. Bezpieczna kaniulacja w kontekście Dyrektywy UE o zranieniach.
Short- term vascular access. The safety cannulation in the context of UE Directive about NSI

13.15-14.15 Maria Budnik- Szymoniuk, Firma BBraun

Długoterminowy dostęp naczyniowy- porty naczyniowe, CVC, akcesoria.
Long-term vascular access - vascular access ports, CVC, accessories

15.30-16.30 Paweł Węgrzyn, Firma BBraun

Minimalizacja błędów medycznych w pracy pielęgniarki, zwiększenie komfortu i poprawa jakości obowiązujących procedur zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej.
The medical mistakes minimalization in nurse work , comfort increasing and quality improvement for the rules procedures in accordance to current requirements of EU

16.45- 17.45 Lorraine Demott, Firma: KONKRET

Terapia przeciwodleżynowa – zmienne techniki.
Pressure Ulcer Prevention – Changing Techniques.

 


14 czerwca 2014 (sobota)

Sala 1. B015

 

9.30- 10.30 Beata Skowera, Firma: Becton Dickinson
prof. dr hab. Andrzej Gładysz

Ryzyko ekspozycji zawodowej przy pobieraniu krwi do badań.
Risk of the professional exposure at blood sample collection

Wykład:
Zakażenia krwiopochodne - aspekty  epidemiologiczne, kliniczno-terapeutyczne i postępowanie poekspozycyjne

10.45- 11.30 Małgorzata Gawlik, Firma Optimed

Obsługa i pielęgnacja portów naczyniowych.
Handling and maintenance of vascular ports

11.45- 12.30 Lucyna Danek, Firma Sarstedt

Zamknięty system s-monovette jako czynnik zmniejszający ryzyko ekspozycji zawodowej przy pobieraniu krwi do badań

12.45- 13.30 Lorraine Demott, Firma: KONKRET

Terapia przeciwodleżynowa – zmienne techniki.
Pressure Ulcer Prevention – Changing Techniques

 

Sala B016

 

10.00- 11.00 Lorraine Demott, Firma: KONKRET

Terapia przeciwodleżynowa – zmienne techniki.
Pressure Ulcer Prevention – Changing Techniques.