PTP Kraków

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Oddział w KrakowiePOLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych było pierwszą samorządną organizacją polskich pielęgniarek utworzoną w 1925 roku. Do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek zostało przyjęte w 1925 roku. Wybuch II Wojny światowej przerwał działalność PSPZ. W 1957 roku reaktywowano działalność pod nazwą Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (Polish Nurses Association).

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest towarzystwem  naukowym, od 1961 roku należy do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, a od 1979 roku jest członkiem Zrzeszenia  Polskich Towarzystw Medycznych.