PTP Kraków

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Oddział w KrakowiePOLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych było pierwszą samorządną organizacją polskich pielęgniarek utworzoną w 1925 roku. Do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek zostało przyjęte w 1925 roku. Wybuch II Wojny światowej przerwał działalność PSPZ. W 1957 roku reaktywowano działalność pod nazwą Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (Polish Nurses Association).

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest towarzystwem  naukowym, od 1961 roku należy do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, a od 1979 roku jest członkiem Zrzeszenia  Polskich Towarzystw Medycznych.

 

 

HASŁO MIĘDZYNARODOWEJ RADY PIELĘGNIAREK NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK


2019: GŁOS PIELĘGNIAREK- ZDROWIE DLA WSZYSTKICH


PIELĘGNIARKI- GŁOSEM KU ZMIANIE, NA RZECZ ZDROWIA JAKO PODSTAWOWEGO PRAWA CZŁOWIEKA

2018: Nurses a voice to lead Health is a Human right

PIELĘGNIARSTWO: WIODĄCĄ SIŁĄ W OSIĄGANIU CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

2017:" Nursing: a voice to lead-acheving the sustainable development goals"

 

HASŁO MIĘDZYNARODOWEJ RADY PIELĘGNIAREK NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK 2016

 

PIELĘGNIARKI są siłą sprawczą zmian- poprzez zwiększenie elastyczności i odporności systemów opieki zdrowotnej

 

" 2016: NURSES: A Force for Change: Improving health systems`resilience"

 

  

HASŁO MIĘDZYNARODOWEJ RADY PIELĘGNIAREK NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK 2015